ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU AEROBIKU – RAKOVNÍK

Závazně přihlašuji svoji dceru do kurzu aerobiku v termínu
od září 2022 do června 2023.