ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU PŘÍPRAVKY ZÁVODNÍHO AEROBIKU OD 5 LET

Závazně přihlašuji svoji dceru do kurzu Přípravky závodního aerobiku, který se koná v termínu
od září 2022 do června 2023.