ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU VŠEOBECNÉ POHYBOVÉ PRŮPRAVY PRO DĚTI OD 3 LET

Závazně přihlašuji svou dceru/syna na kurz všeobecné pohybové průpravy, který se koná v termínu
od září 2022 do června 2023.