ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU VŠEOBECNÉ POHYBOVÉ PRŮPRAVY PRO DĚTI OD 3 LET

Závazně přihlašuji svou dceru/syna na kurz všeobecné pohybové průpravy, který se koná v termínu
od září 2023 do června 2024.
Cena za pololetí: 2.200 Kč

Adresa Rakovník: Dům Osvěty, Dukelských hrdinů 59/2, 269 01 Rakovník