ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU AEROBIKU – KLADNO

Závazně přihlašuji svoji dceru na kurz aerobiku, který se koná v termínu
od září 2022 do června 2023.